Wełna czy pianka

Porównanie własności termoizolacyjnych wełny mineralnej i pianki poliuretanowej PUR otwartokomórkowej.

 

Wełna izolacyjna

Pianka PUR otwartokomórkowa

Współczynnik przewodnictwa ciepła [W/mK]  0,0240 – 0,0398
(w zależności od rodzaju wełny)
 0,034 – 0,040
Szybkość wykonania izolacji  Od kilku do kilkunastu dni
dwie osoby mogą wykonać około 50 m2 izolacji dziennie
(8 roboczogodzin)
Trudność wykonania instalacji w trudno dostępnych miejscach
 Od 1 do 2 dni
dwie osoby mogą wykonać około 250 m2 izolacji dziennie
(8 roboczogodzin)
Łatwość wykonania instalacji w trudno dostępnych miejscach
Szczelność  Mogą występować luki, tzw. mostki termiczne i miejscowe zgniecenia, ściśnięcia wełny (upychanie) – powoduje to nieszczelność izolacji bądź obniżoną efektywność Dzięki ponad stukrotnemu rozrostowi, izolacja natryskowa wypełnia każdą lukę i zakamarek zapewniając 100% szczelności i maksymalną efektywność izolacji, brak mostków termicznych
Przyczepność  Nie przylega bezpośrednio do powierzchni, trzeba używać dodatkowych elementów (gwoździe, sznurki) Zapewnia wysoki poziom przyczepności do podłoża, przylega do każdej powierzchni, nie występują dodatkowe elementy montażu
Nasiąkliwość Największym zagrożeniem dla wełny jako izolacji poddasza jest wilgoć. Po nasyceniu wodą wełna obniża swe właściwości izolacyjne, co w połączeniu z wilgocią może doprowadzić do wystąpienia pleśni Nasiąkliwość pianki otwartokomórkowej wynosi około 0,5 kg/m2 (w zależności od producenta) przez co jej właściwości izolacyjne nie ulegają pogorszeniu i pozostają niezmienne przez lata
Znaczenie dla zdrowia Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej zapewnia, że wełna jest w pełni bezpieczna dla zdrowia Bezpieczna dla zdrowia, nie wywołuje uczulenia u ludzi i zwierząt, nie pyli. To substancja całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna (może mieć bezpośredni kontakt z żywnością)
Ognioodporność Wełna szklana znosi temperaturę
do 600 – 700 oC
Pianka poliuretanowa jest niezapalna, niekapiąca, samogasnąca oraz termoutwardzalna co oznacza, że pod wpływem wysokiej temperatury nie powróci do swojej pierwotnej formy jaką jest stan ciekły. Pianka poluuretanowa nie topi się, następuje natomiast zwęglenie powłoki uniemożliwiające dostęp ognia do głębszych warstw co stanowi barierę dla rozprzestrzeniania się pożaru
Twardość Nie odporna na insekty i gryzonie, które doprowadzają do ogromnych szkód i zniszczeń Dzięki odpowiedniej twardości jest odporna na insekty i gryzonie